Kursy BHP we Wrocławiu, a zagadnienie wypadków przy pracy

Priorytetem dla każdego pracodawcy jest zadbanie o bezpieczeństwo zatrudnianych przez siebie osób jednak mimo, że przykłada się mnóstwo starań do zapewnienia bezpieczeństwa to zdarzają się sytuacje, na które nie mamy wpływu, a mogą przynieś konsekwencje dla zdrowia i życia pracowników, takie sytuacje określamy jako wypadek przy pracy.

Czym jest wypadek przy pracy: Podczas kursów BHP dowiemy się, że za wypadek przy pracy uznaje się zdarzenie, które wywołane zostaną przyczyną zewnętrzną w związku z wykonywaną pracą, podczas wykonywania codziennych czynności związanych z pracą bądź na polecenie przełożonego, w czasie wykonywania przez pracownika zadań na cel zakładu pracy nawet bez polecenia lub podczas kiedy pracownik znajduje się w drodze z miejsca pracy do domu bądź z domu do miejsca pracy

Jakie są rodzaje wypadków przy pracy: podczas kursów BHP we Wrocławiu poznamy również rodzaje wypadków przy pracy wśród, których wyróżnić możemy takie rodzaje jak:

  • Wypadek śmiertelny: takie w wyniku, którego nastąpiła śmierć, bądź poszkodowany zmarł w przeciągu 6 miesięcy od chwili wypadku
  • Wypadek ciężki: wypadek w wyniku, którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała miedzy innymi: utrata zmysłów, utrata mowy oraz zdolności rozrodczych, mogą to być również trwałe uszczerbki na zdrowi uniemożliwiające podstawowych funkcji, choroby psychiczne czy uszczerbki, które eliminują człowieka z wykonywanego zawodu. Podczas kursów BHP we Wrocławiu szczegółowo omawia się zagrożenia, które mogą wpłynąć na poszczególne rodzaje wypadków.
  • Wypadek zbiorowy: wypadek, któremu uległa więcej niż jedna osoba

Kursy BHP we Wrocławiu mówią również o tym, że każdego dnia realizujemy zadania i czynności, które choć wydają nam się rutyną i z pozoru nie mogą stwarzać dla nas zagrożenia to tak naprawdę nigdy nie możemy mieć pewności czy któregoś dnia nie wydarzą się sytuacje, na które nie mamy wpływu i nie poniesiemy obrażeń, dlatego każdego dnia należy pozostawać czujnym i skupionym na realizowanych zadaniach aby eliminować zagrożenia zanim przyniosą konsekwencje dla nas i współpracowników.

Control BHP
al. Kasztanowa 18-20
Wrocław