Szkolenie z pierwszej pomocy – kto w firmie udziela pierwszej pomocy

Zapewnienie bezpieczeństwa i odpowiednich warunków pracy z firmie powinno być priorytetem dla każdego przedsiębiorcy. Spędzając w pracy większość naszego życia jest duże prawdopodobieństwo, że to właśnie w czasie pracy może przytrafić się nam sytuacja zagrażająca naszemu zdrowiu bądź życiu, dlatego w każdej firmie powinny znajdować się osoby, które odbyły szkolenie z pierwszej pomocy i gotowe są w przypadku zagrożenia ratować życie i zdrowie innych

W każdej firmie wyznaczone są osoby, które w największym stopniu i w pierwszej kolejności odpowiadają za udzielenie pierwszej pomocy. Osoby te przechodzą przez szkolenie z pierwszej pomocy zdobywając odpowiednią wiedzą i kwalifikacje przygotowujące ich do różnych sytuacji zagrażającym życiu. Szkolenie z pierwszej pomocy zazwyczaj organizowane jest przy szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, dlatego każdy pracownik ma okazję odbyć szkolenie z pierwszej pomocy, jednak wśród wszystkich pracowników wybiera się grupę, która w większym stopniu przygotowywana jest do tej roli.

Zazwyczaj osoby, które mają za zadanie udzielanie pierwszej pomocy w firmie wybierane są dobrowolnie z grona pracowników, najczęściej osoby takie same zgłaszają się chcąc odbyć odpowiednie szkolenie z pierwszej pomocy i pełnić te odpowiedzialną rolę w firmie. Zdarza się, że taka odpowiedzialność jest dodatkowo wynagradzana pracownikom.  Osoby odpowiedzialne za udzielanie pierwszej pomocy mają w obowiązku dbanie o zaopatrzenie apteczek i ich odpowiednie rozmieszczenie na terenie zakładu pracy, drogi ewakuacyjne. W aktach i dokumentacji pracowników jest odznaczone, że pracownik odbył szkolenie z pierwszej pomocy i wyznaczony został do pełnienia obowiązku udzielania pierwszej pomocy w przypadku takiej potrzeby.

Szkolenie z pierwszej pomocy jest elementem zapewniający pracownikom komfort i poczucie bezpieczeństwa w miejscu pracy, a świadomość, że posiadany wśród współpracowników osoby, które w przypadku zagrożenia wiedzą jak postępować i są gotowe udzielić nam pierwszej pomocy wpływa na jakość naszej pracy.

Control BHP

al. Kasztanowa 18-20

Wrocław